Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) webu vypidrink.sk a aplikácie VYPI DRINK.

Dátum účinnosti: 01.05. 2020

Web vypidrink.sk a aplikácia VYPI DRINK sú určené pre zákazníkov starších ako 18 rokov!

§1 Účel tohto dokumentu

Táto stránka vás informuje o našich Zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, využívania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našich služieb na webových stránkach vypidrink.sk, jej subdoménach a v mobilnej aplikácii VYPI DRINK. Vaše osobné údaje využívame výlučne na poskytovanie a vylepšovanie našich služieb. Používaní našich služieb súhlasíte so zhromažďovaním a používaním Vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov definované inak, majú pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov rovnaký význam ako v našich Všeobecných obchodných podmienkach (VOP), ktoré sú prístupné na stránke https://www.vypidrink.sk

§2 Zber a použitie údajov

Webové stránky

Cez webové stránky vypidrink.sk zhromažďujeme niekoľko druhov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať naše služby. Typy zhromažďovaných údajov: Osobné údaje.
Počas využívania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré je možné použiť na kontaktovanie (ďalej len „osobné údaje“).
Informácie umožňujúce identifikáciu osôb zahŕňajú:
- emailová adresa
- meno a priezvisko
- telefónne číslo
- funkcia vo firme nášho obchodného partnera

Mobilná aplikácia

Cez mobilnú aplikáciu VYPI DRINK nezhromažďujeme žiadne osobné údaje.

§3 Súbory cookies a údaje o používaní našich služieb

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.
Máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili akékoľvek nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Pokiaľ ide o účely spracovania, máte právo doplniť neúplné osobné údaje, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
Máte právo požiadať nás, aby sme vymazali vaše osobné údaje. Súhlas so spracovaním nám poskytnutých osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Zašlite svoju požiadavku na e-mailovú adresu: privacy@vypidrink.sk

Údaje o používaní našich služieb

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako k našim službám pristupujete a ako ich používate (ďalej len „údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. Adresa IP), typ prehľadávača, verzia prehľadávača, stránky našich služieb, ktoré navštevujete, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Súbory cookies a sledovacie údaje

Používame cookies a podobné sledovacie technológie na sledovanie aktivít v našich službách a uchovávanie určitých informácií.
Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookies sa odosielajú do prehliadača z webových stránok a ukladajú sa do vášho zariadenia. Ako sledovacie technológie sa tiež používajú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našich služieb. Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookies alebo oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však súbory cookies neakceptujete, pravdepodobne nebudete môcť využívať niektoré časti našich služieb.
Príklady cookies, ktoré využívame:
Cookies relácie. Na prevádzkovanie našej služby používame cookies relácie.
Preferované cookies. Používame preferované cookies na zapamätanie vašich preferencií a rôznych nastavení.
Bezpečnostné cookies. Bezpečnostné cookies používame na bezpečnostné účely.

§4 Využitie údajov

Zhromaždené údaje využívame na nasledujúce účely:
- poskytovanie a udržiavanie služieb
- upozorňovanie zákazníkov na zmeny našich služieb
- umožňovanie zákazníkom zúčastniť sa na interaktívnych funkciách našich služieb, keď sa tak rozhodnú
- poskytovanie starostlivosti a podpory zákazníkom
- poskytovanie užívateľských analýz alebo cenných informácií, aby sme mohli naše služby vylepšiť
- monitorovanie využívania našich služieb
- zisťovanie technických problémov, predchádzanie im a riešenie

§5 Prenos údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenášané do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo do inej právnej jurisdikcie, kde sa môžu zákony o ochrane údajov líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.
Ak sa nachádzate mimo Slovenska a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že všetky údaje vrátane osobných údajov prevádzame na Slovensko, a tam ich spracúvame. Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, vyjadrený používaním našich služieb, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.
Prevádzkovateľ podnikne všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a aby nedošlo k žiadnemu prenosu vašich osobných údajov do inej organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly vrátane bezpečnosti vašich osobných údajov.

§6 Zákonné požiadavky zverejňovania údajov

Prevádzkovateľ môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že také kroky sú potrebné na:
- splnenie zákonnej povinnosti
- ochranu a obranu práv alebo majetku spoločnosti Prevádzkovateľa
- zabránenie alebo vyšetrenie možného priestupku v súvislosti so službami, ktoré poskytuje
- ochranu osobnej bezpečnosti používateľov služieb alebo verejnosti
- ochranu pred právnou zodpovednosťou

§7 Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, nezabudnite však, že žiaden spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je na 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

§8 Poskytovatelia služieb

Môžeme si objednať spoločnosti tretích osôb aj jednotlivcov, aby nám uľahčili poskytovanie našich služieb, poskytovali služby v našom mene, vykonávali služby súvisiace s našimi službami, alebo nám pomáhali analyzovať spôsob využívania našich služieb u našich zákazníkov.
Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na účely vykonávania týchto úloh v našom mene, a sú povinné ich nezverejňovať ani ich nesmú používať na žiaden iný účel. Poskytovateľov služieb môžeme využiť na monitorovanie a analýzu využívania našich služieb a cielenú propagáciu obsahu.

Google Analytics

Google Analytics je služba pre webovú analýzu, ktorú ponúka spoločnosť Google, a ktorá sleduje a podáva správy o návštevnosti webových stránok. Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie využívania našich služieb. Tieto údaje sa zdieľajú s ostatnými službami Google. Google môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

OneSignal

OneSignal je služba pre posielanie push notifikácií do mobilných zariadení a webových prehliadačov. Službu ponúka spoločnosť OneSignal, Inc., ktorá sleduje a podáva správy o stavoch jednotlivých odoslaných notifikácií.

§9 Odkazy na iné stránky

Naše služby môžu obsahovať odkazy na iné web stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na web stránku tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky. Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.

§10 Ochrana osobných údajov detí

Web vypidrink.sk a aplikácia VYPI DRINK sú určené pre zákazníkov starších ako 18 rokov. Nebudeme vedome zhromažďovať informácie umožňujúce identifikáciu osôb mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše deti nám poskytli osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich informačných systémov.

§11 Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Môžeme občas aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.
Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás budeme informovať e-mailom a / alebo výrazným oznámením pri našich službách a aktualizujeme „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.
Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov, či neobsahujú akékoľvek zmeny. Zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

§12 Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás e- mailom na adrese privacy@vypidrink.sk